Skip to content Skip to footer
Privacybeleid

Wildgroei, gevestigd aan Jacob van der Borchstraat 4bis, 3515 XD te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De beheerder hiervan is Melle Tukker.

Contactgegevens:

info@wildgroei.org
www.wildgroei.org

Bij aanmelding voor een programma of workshop vragen wij jou om een aantal persoonlijke gegevens. Wildgroei verwerkt deze doordat je gebruik maakt van onze programma’s, workshops of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Aanvullende informatie welke nodig is voor de betreffende programma of workshop.

Wat doen wij hiermee en hoe waarborgen wij jouw privacy?

Jouw gegevens

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor zaken die verband houden met het programma of workshop waarvoor je je hebt opgegeven, bijvoorbeeld om contact met je op te nemen als dat nodig is, voor het verzenden van facturen. Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Wie kunnen er bij jouw gegevens?

De toegang tot jouw gegevens is beperkt tot de mensen die ermee moeten werken. Dit is/zijn de begeleider(s) van jouw groep.

Derden

We verstrekken jouw gegevens niet aan derden.

Inzage, beheer en verwijderen

Wil je jouw gegevens verwijderen? Neem dan contact met op. In verband de fiscale bewaarplicht zijn wij eraan gehouden bepaalde gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats, gedurende een periode van zeven jaar te bewaren. Wij kunnen die gegevens pas verwijderen als deze termijn verstreken is.

Mailingen

Na het opgeven van jouw gegevens kan je mailingen ontvangen. Onder mailingen verstaan wij e-mails – die wij heel sporadisch en gericht versturen als er plekken vrij zijn in een programma of workshop – en onze brochure. Hierin staan nieuwe programma’s, ervaringen van deelnemers en een blog.

Vertrouwelijkheid

In gesprekken, workshops en programma’s gaat het vaak over persoonlijke ervaringen. Je kunt ervan op aan dat we hier vertrouwelijk mee omgaan. In alle programma’s en workshops maken we met alle deelnemers afspraken rondom vertrouwelijkheid.

Website en cookies

Om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken, maken we gebruik van de privacy-vriendelijke versie van Google Analytics. We doen dit zodanig dat er zo min mogelijk uitwisseling van gegevens tussen onze website en Google plaatsvindt. Zo is ons IP-adres gemaskeerd, delen we geen gegevens, maken we geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics en hebben we een verwerkersovereenkomst met Google.

Bel of mail mij terug

Laat je een bel-mij of mail-mij verzoek achter op de site? Dan krijgen wij daarvan een bericht in onze mailbox. Dit bericht verwijderen wij nadat we jou hebben teruggebeld.

Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.