Missie

Wildgroei - touw zwart wit

Mijn missie is om mijn steentje bij te dragen voor een wereld die veel duurzamer en verantwoorder is, een wereld in balans. Voor onze kinderen, voor onszelf, voor de aarde. En dit begint bij jezelf.

Met Wildgroei wil ik de omstandigheden te creëren waarin vaders en kinderen met elkaar en met de natuur kunnen verbinden, waarna ze met een hechtere band en nieuwe inzichten verder kunnen. Op diezelfde manier – met veel hulp van de natuur en de elementen – wil ik mensen verder helpen die op de een of andere manier vastlopen en op zoek zijn naar een nieuwe en duurzame manier van leven.

Uiteindelijk is mijn grote doel om daarvoor een vaste plek in de natuur te realiseren, waar vaders met of zonder kinderen regelmatig terechtkunnen om even helemaal los te komen van hun dagelijks bestaan met bijbehorende verplichtingen. Een plek om te resetten en te rewilden, om uit te rusten en op te laden. De plek faciliteert, de mensen die er komen bepalen hoe wild ze willen groeien. Tegelijkertijd zou ik op die fysieke plek in de natuur ook zo goed mogelijk willen bijdragen aan het rewilden van de natuur zelf, bijvoorbeeld door stukken landbouwgrond te veranderen in natuurgebied. Zo snijdt het mes aan twee kanten, en kunnen mens en natuur samen groeien.